Mr John

Chúng tôi luôn an tâm vì môi trường AgarCult đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu sử dụng cho phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, Aphachem là một trong số ít doanh nghiệp có thể cung cấp đầy đủ kháng huyết thanh cho các thử nghiệm chuyên sâu