Sell in May

Pha loãng và tăng sinh mẫu là giai đoạn không thể bỏ qua của bất kỳ quy trình kiểm nghiệm vi sinh nào. Đây cũng là giai đoạn vô cùnng quan trọng giúp vi sinh vật khôi phục tổn thương, ổn định và cân bằng trước khi tiến hành tăng sinh và phân lập. Tùy vào từng loại vi sinh vật mà có môi trường tăng sinh khác nhau, tuy nhiên, một số quy trình tăng sinh thường sử dụng các môi trường tiền tăng sinh, môi trường tăng sinh thông dụng.
Alphachem với thành phần môi trường đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, tương thích và khuyến nghị sử dụng cho các quy trình kiểm nghiệm thường quy theo ISO, BAM…

DANH MỤC KHUYẾN MÃI ( giảm 30% Áp dụng 1 thùng/10 chai)

  • Buffered Peptone Water (BPW)

  • Alkaline Peptone Water

  • Listeria Half Fraser Broth Base with Antibiotic (Demi Fraser)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *