Xác định nhanh chóng và tin cậy E.coli và các loại Coliform khác.

Escherichia coli là một trong những loài vi khuẩn kỵ khí chiếm ưu thế ở  ruột người và thường vô hại với vật chủ; tuy nhiên, một nhóm gây bệnh E. coli gây bệnh tiêu chảy ở người. Được gọi là  E. coli gây tiêu chảy, hoặc thường là E. coli gây bệnh, các nhóm này là được phân loại dựa trên các nhân tố gây bệnh độc nhất và chỉ có thể xác định được chúng nhờ các nhân tố này. Do vậy, muốn tìm ra E.coli gây bệnh thì yêu cầu trước hết phải phân lập ra E.coli, sau đó mới kiểm tra các dấu hiệu gây bệnh đặc thù. Nhóm E.coli gây bệnh bao gồm enterotoxigenic E. coli (ETEC), enteropathogenic E. coli (EPEC), enterohemorrhagic E. coli (EHEC), enteroinvasive E. coli (EIEC), enteroaggregative E. coli (EAEC), diffusely adherent E. coli (DAEC) và có thể thêm các nhóm khác mà chưa có đặc tính phân biệt rõ ràng.

ChromoGel™ Ecoli Coliforms Agar (EEC) là môi trường sinh màu sử dụng để phát hiện, phân biệt và đếm số lượng E.coli và coliform trong thực phẩm, nước hoặc mẫu môi trường dựa trên màu sắc khuẩn lạc. Việc kiểm tra thường quy giúp đánh giá chất lượng vệ sinh thực phẩm chủ yếu thông qua các sinh vật chỉ thị. Coliform được biết đến như  là nhóm sinh vật chỉ thị quan trọng để đánh giá tình trạng vệ sinh. Coliform là nhóm Gram âm, lên men lactose, chúng hiện diện trong đường ruột người và động vật. Nhóm Coliform không chịu nhiệt thì được tìm thấy nhiều ở môi trường, như trong đất và trên cây cối.

ChromoGel ECC phát hiện và phân biệt một cách nhanh chóng, tin cậy E.coli và các Coliform khác

  • E.coli có khuẩn lạc màu tím hồng
  • Coliform có màu lam ngọc

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ChromoGel E.coli/Coliforms”

Your email address will not be published. Required fields are marked *