Alkaline Peptone Water là môi trường tăng sinh không chọn lọc phân lập Vibrio spp theo ISO 21872, ISO 8914, APHA, AOAC

Môi trường nuôi cấy vi sinh dạng bột đông khô 500g/chai, sản xuất bởi công ty Alphachem

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Alkaline Peptone Water”

Your email address will not be published. Required fields are marked *