Môi trường vi sinh TCBS Agar

Môi trường vi sinh TCBS Agar

 

Thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose (TCBS) Agar là môi trường chọn lọc để phân lập Vibrio spp. TCBS Agar chọn lọc Vibrio cholerae và các loại Vibrio khác.

TCBS Agar được phát triển bởi Kobayashi trên cơ sở cải tiến môi trường của Nakanishi. Mặc dù môi trường này lúc đầu được thiết kế để phân lập V. cholerae và V. parahaemolyticus, nhưng hầu hết các loài Vibrios đều phát triển tốt tạo khuẩn lạc lớn với hình thái khác nhau.

 Thành phần Môi trường vi sinh TCBS Agar

 

Ingredients Grams/liter
Proteose peptone 10.0
Yeast extract 5.0
Sodium thiosulphate 10.0
Sodium citrate 10.0
Bile 8.0
Sucrose 20.0
Sodium chloride 10.0
Ferric citrate 1.0
Bromothymol blue 0.04
Thymol blue 0.04
Agar 15.0

 

Nguyên lý môi trường vi sinh TCBS Agar

TCBS Agar được sử dụng để phân lập Vibrio cholerae và các vibrio khác. Proteose peptone và yeast extract cung cấp hợp chất nitơ, vitamin B, và các dưỡng chất thiết yếu khác. Mật, dẫn xuất muối mật, và sodium citrate ức chế vi khuẩn gram dương và coliforms.

Sodium thiosulphate là nguồn cung cấp sulphur, có sự kết hợp với ferric citrate phát hiện hydrogen sulphide tạo ra trong quá trình nuôi cấy.

Sucrose được thêm vào và là nguồn carbohydrate cho quá trình lên men. Sự acid hóa môi trường khi lên men làm chất chỉ thị bromthymol blue chuyển sang vàng. Bromthymol Blue và Thymol Blue là chất chỉ thị pH. Sodium chloride cung cấp điều kiện phát triển tối ưu cho Vibrio spp.

Agar là nhân tố làm đông đặc môi trường. pH kiềm giúp tăng khả năng hồi phục cho V. cholerae, do đó, việc tăng pH được xem là giải pháp giúp tăng cường sự phát triển của Vibrio cholera.

 

Kết quả trên môi trường TCBS agar

Microorganisms Characteristics
Vibrio cholera Flat yellow colonies, 2-3 mm in diameter
Vibrio alginolyticus Large yellow colonies
Vibrio fluvialis, Vibrio vulnificus Yellow or translucent colonies
Vibrio parahaemolyticus Colorless colonies with a green center
Pseudomonas, Aeromonas Blue colonies
Enterobacteria or others Tiny transparent colonies

Result Interpretation on Thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose (TCBS) Agar

Sử dụng môi trường TCBS Agar

TCBS Agar được sử dụng phân lập Vibrio cholerae và các loài khác như Vibrio parahaemolyticus trong cá, thủy sản và mẫu sinh học nguồn gốc động vật.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *