Môi trường vi sinh Sabouraud Dextrose Agar

Môi trường vi sinh Sabouraud Dextrose Agar

 

Sabouraud Dextrose Agar được tạo ra bởi Raymond Sabouraud năm 1892. Sabouraud Dextrose Agar được sử dụng để nuôi cấy nấm (men và mốc) trong mẫu thực phẩm, mỹ phẩm và mẫu lâm sàng. pH được điều chỉnh khoảng 5.6 thuận lợi cho sự phát triển của nấm, đặc biệt là dermatophytes, và ức chế nhẹ sự phát triển của vi khuẩn.  Chất kháng khuẩn có thể được thêm môi trường để tăng hiệu quả kháng khuẩn. Chloramphenicol, gentamicin, và tetracycline thường được thêm vào để ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong khi vẫn cho phép phân lập thành công nấm men mốc.

Nguyên lý Môi trường vi sinh Sabouraud Dextrose Agar 

Sabouraud Dextrose Agar chứa digests of animal tissues (peptones) cung cấp dinh dưỡng như là nguồn amino acids và nitrogenous cho sự sinh trưởng của nấm mốc. Dextrose được thêm vào là nguồn cung cấp năng lượng và carbon. Agar làm đông đặc môi trường. Chloramphenicol và/hoặc tetracycline có thể được thêm vào như là chất kháng sinh phổ rộng có thể ức chế sự phát triển của phần lớn vi khuẩn gram âm và gram dương. Gentamicin cũng được thêm vào là chất ức chế vi khuẩn gram âm. pH điều chỉnh thích hợp 5.6 cho phép nấm phát triển tốt, đặc biệt là dermatophytes. Nồng độ cao dextrose và pH thấp thích hợp cho nấm men, nấm mốc và ức chế vi khuẩn phát triển.

Thành phần Môi trường vi sinh Sabouraud Dextrose Agar 

Ingredients Gms/Liter
Dextrose 40.0
Peptone 10.0
Agar 15.0

 

Kết quả trên môi trường vi sinh Sabouraud Dextrose Agar 

Fungi Colony morphology
Candida albicans Pasty opaque slightly domed, smooth, and cream or white colonies
Aspergillus flavus Yellow-green powdery on front and pale yellowish on reverse
Aspergillus niger The initial growth is white, becoming black later on giving a “salt and pepper appearance” which results from darkly pigmented conidia borne in large numbers on conidiophores and reverse turning pale yellow
Aspergillus fumigatus Bluish-green powdery colonies on front and pale yellow on the reverse.
Trichosporon mucoides White to cream, yellowish, wrinkled
Geotrichum candidum White to cream-colored, flat with aerial mycelium

Sabouraud Dextrose Agar (SDA)

Sử dụng môi trường vi sinh Sabouraud Dextrose Agar 

Sabouraud Dextrose Agar được sử dụng chủ yếu để nuôi cấy nấm men, nấm mốc

Môi trường này thường được dùng với kháng sinh để phân lập nấm gây bệnh trong mẫu bị nhiễm nặng trong thực phẩm, trong mỹ phẩm và mẫu lâm sàng.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *