Môi trường vi sinh Mannitol Salt Agar (MSA)

Môi trường vi sinh Mannitol Salt Agar (MSA)

Mannitol Salt Agar (MSA) được dùng để phân lập và xác định Staphylococcus aureus, Nó được khuyến nghị để xác định và định lượng Staphylococci trong sữa, thực phẩm và các mẫu khác

Nguyên lý môi trường Mannitol Salt Agar (MSA)

Mannitol Salt Agar chứa beef extract và proteose peptone, cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho quá trình sinh trưởng phát triển của vi sinh vật như nitrogen, vitamins, minerals, và amino acids. Môi trường chứa 7.5% nồng độ sodium chloride góp phần ức chế các vi khuẩn khác ngoài staphylococci. Mannitol là nguồn lên men carbohydrate, dẫn đến acid được hình thành. Staphylococcus aureus phát triển và lên men mannitol tạo khuẩn lạc màu vàng. Hầu hết các loài Staphylococci và Micrococci âm tính coagulase không lên men mannitol và có khuẩn lạc màu đỏ. Màu sắc của khuẩn lạc và môi trường hình thành do phản ứng màu của chất chỉ thị phenol red với sự thay đổi pH của môi trường nuôi cấy. Phenol red có màu đỏ ở pH 8.4 và chuyển từ đỏ sàng vàng ở pH 6.8.  Agar là nhân tố là đông đặc môi trường. Egg Yolk Emulsion được thêm vào môi trường nhằm xác định hoạt tính lipase của staphylococci và được xác định do xuất hiện vùng mờ đục màu vàng xung quanh khuẩn lạc.

Thành phần môi trường Mannitol Salt Agar (MSA)

Ingredients Gms/Litre
Proteose peptone 10.0
Sodium chloride 75.0
D- mannitol 10.0
Beef extract 1.0
Phenol red 0.025
Agar 15.0

 

Kết quả trên môi trường Mannitol Salt Agar (MSA)

Organisms Results
Staphylococcus aureus Yellow colonies surrounded by the yellow zone
Staphylococcus epidermidis Pink or Red colonies
Micrococci Red colonies
Escherichia coli No growth

Results on Mannitol Salt Agar (MSA)

Sử dụng môi trường Mannitol Salt Agar (MSA)

Môi trường Mannitol Salt Agar (MSA) được sử dụng để phân lập và phân biệt Staphylococcus aureus từ mẫu bệnh phẩm. Môi trường này cũng được sử dụng để định lượng staphylococci trong thực phẩm và sữa.

BAM (Bacteriological Analytical Manual) khuyến nghị sử dụng môi trường Mannitol Salt Agar (MSA) để kiểm tra mỹ phẩm. Nó cũng được sử dụng để kiểm tra vi khuẩn trong nước hồ bơi và nước uống thông qua phương pháp màng lọc

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *