Môi trường vi sinh Endo Agar

Môi trường vi sinh Endo Agar

 

Môi trường vi sinh Endo Agar được phát triển bởi Endo để xác định vi khuẩn gram âm dựa trên khả năng lên men lactose trong khi ức chế vi khuẩn gram dương.

Sự ức chế đạt được không cần sử dụng bile salts như cách truyền thống mà có sự kết hợp của sodium sulfite và fuchsin.

Có nhiều cải tiến được thực hiện dựa trên môi trường Endo Agar

Ngày nay, endo agar là môi trường chọn lọc được khuyến nghị để khẳng định các thành viên của nhóm coliform.

 

Thành phần Môi trường vi sinh Endo Agar

Ingredients Gms/liter
Peptone 10.000
Lactose 10.000
Dipotassium phosphate 3.500
Sodium sulphite 2.500
Basic fuchsin 0.500
Agar 15.000

 

Nguyên lý môi trường Endo Agar

Môi trường chứa peptone là nguồn cung cấp nitrogen, carbon, vitamins, và minerals cần thiết cho vi khuẩn phát triển.

Sodium sulfite và basic fuchsin là thành phần chọn lọc khi ức chế vi khuẩn gram dương.

Vi khuẩn có khả năng sử dụng Lactose tạo khuẩn lạc màu đỏ có ánh kim do phản ứng aldehyde với Sodium Sulfite và Basic Fuchsin. Vi khuẩn không lên mẹ lactose có khuẩn lạc không màu.

Coliforms lên men lactose tạo khuẩn lạc màu hồng trong khi nhóm không lên men lactose tạo khuẩn lạc không màu.

Với Escherichia coli, phản ứng diễn ra khá rõ ràng khi kết tinh fuchsin tạo khuẩn lạc màu ánh kim.

 

Kết quả trên môi trường Endo Agar

Organisms Growth
Klebsiella aerogenes Good-luxuriant growth; pink colonies
Enterococcus faecalis Poor growth; small pink colonies
Escherichia coli Good-luxuriant growth; pink to rose red with a metallic sheen
Klebsiella pneumonia Good-luxuriant; pink mucoid colonies
Proteus vulgaris Good-luxuriant growth; Colourless to pale pink colonies
Pseudomonas aeruginosa Good-luxuriant growth; Colourless, irregular colonies
Salmonella Typhi Good-luxuriant growth; Colourless to pale pink
Enterobacter cloacae Good growth; Pink colonies
Salmonella Typhimurium Good-luxuriant growth; colorless colonies
Salmonella Enteritidis Good-luxuriant growth; colorless colonies
Shigella flexneri Good-luxuriant growth; colorless colonies
Enterobacter aerogenes Good to excellent growth; Green, metallic sheen

Endo Agar

Sử dụng môi trường Endo Agar

Môi trường này được sử dụng để xác định vi sinh vật có khả năng lên men lactose hay không? đặc biệt là trong xác định nhóm coliform.

Endo Agar được khuyến nghị sử dụng bởi APHA như là một môi trường quan trọng trong kiểm tra vi sinh vật trong nước và nước thải, sản phẩm sữa và thực phẩm.

Endo agar được sử dụng để test khẳng định coliform nghi nhiễm trong nước uống.

Endo agar còn được sử dụng để phân lập coliform và coliform phân.

Endo Agar được sử dụng để định lượng coliform trong nước bằng phương pháp màng lọc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *