Môi trường vi sinh Brilliant Green Agar

Môi trường vi sinh Brilliant Green Agar

Môi trường vi sinh Brilliant Green Agar được khuyến nghị sử dụng để nuôi cấy Salmonella. Môi trường này lần đầu tiên được mô tả bởi Kristensen et al. Kauffmann khi cải tiến công thức của họ để cho hiệu quả chọn lọc cao hơn trong phân lập và xác định Salmonella từ mẫu phân, thực phẩm, sữa. Brilliant Green Agar có thể được sử dụng đồng thời với các môi trường nuôi cấy chọn lọc khác như Deoxycholate Citrate Agar, Hektoen Enteric Agar, XLD Agar. Bismuth Sulphite Agar đặc biệt thích hợp phát hiện Salmonella Typhi.

Thành phần Môi trường vi sinh Brilliant Green Agar

Ingredients Gms/liter
Peptone 5.000
Tryptone 5.000
Yeast extract 3.000
Lactose 10.000
Sucrose 10.000
Sodium chloride 5.000
Phenol red 0.080
Brilliant green 0.0125
Agar 20.000

 

Nguyên lý môi trường vi sinh Brilliant Green Agar

 Đây là môi trường giàu dinh dưỡng khi thành phần môi trường có sự kết hợp của Peptone, Tryptone và Yeast extract; cung cấp Amino acids và chuỗi dài peptides.

Sodium chloride cân bằng độ thẩm thấu trong môi trường.

Lactose và sucrose là nguồn carbohydrate cần thiết cho quá trình lên men.

Phenol red là chất chỉ thị khả năng sinh acid, chuyển thành màu vàng khi vi khuẩn lên men đường lactose hoặc sucrose. Vi khuẩn không lên men lactose tạo khuẩn lạc có màu trắng tới đỏ hồng sau 18-24h ủ.

Môi trường này cũng chứa brilliant green, có thể ức chế sự phát triển của phần lớn vi khuẩn gram âm và gram dương. Salmonella typhi, Shigella, Escherichiacoli, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus aureus hầu hết đều bị ức chế.

 

Kết quả trên môi trường Brilliant Green Agar

Organisms Growth
Salmonella typhimurium  Good growth; red-colored colonies
Salmonella Abony Good growth; pinkish white
Salmonella Enteritidis Good growth; pinkish white
Salmonella Typhi Poor-good; reddish pink
Staphylococcus aureus Inhibited
Escherichia coli  Inhibited or no growth; yellowish-green
Enterococcus faecalis No growth to light growth; yellowish colonies with or without yellow halos

 

Brilliant Green Agar

Sử dụng môi trường Brilliant Green Agar

Brilliant Green Agar được sử dụng để phân lập Salmonella 

Các mẫu bị nhiễm nặng có thể được phân tích với môi trường Brilliant Green Agar do tính chọn lọc vượt trội của nó.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *