LDC (Lysine Decarboxylase) test

LDC test, còn được gọi là Lysine Decarboxylase test (thử nghiệm LDC), là một phương pháp thử nghiệm sinh học được sử dụng để xác định khả năng của vi khuẩn trong việc sản xuất enzym lysine decarboxylase. Enzym này có khả năng chuyển đổi lysine thành cadaverine trong quá trình chuyển hóa polyamine.

Quá trình thử nghiệm LDC thường bắt đầu bằng cách thêm một mẫu vi khuẩn vào môi trường chứa lysine. Nếu vi khuẩn chứa enzym lysine decarboxylase, enzym này sẽ loại bỏ nhóm carboxyl từ lysine, tạo thành cadaverine. Kết quả sẽ được quan sát dựa trên sự thay đổi pH của môi trường.

Kết quả của LDC test được đánh giá dựa trên sự thay đổi màu hoặc pH của môi trường sau khi thử nghiệm. Thường, môi trường chứa chỉ thị pH như bromcresol purple. Nếu cadaverine được sản xuất và phản ứng xảy ra, môi trường sẽ chuyển từ màu tím đến màu xanh lam hoặc màu xanh. Nếu không có phản ứng hoặc có một phản ứng yếu, kết quả được coi là âm tính (LDC âm tính).

LDC test là một phương pháp quan trọng trong vi sinh vật học và phân loại vi khuẩn. Nó có thể giúp phân biệt các loài vi khuẩn dựa trên khả năng sản xuất lysine decarboxylase. Ví dụ, một số loài thuộc chi Enterobacteriaceae như Escherichia coli và Klebsiella pneumoniae có khả năng sản xuất enzym này, trong khi Salmonella và Shigella thường không có enzym LDC.

Tóm lại, LDC test là một phương pháp thử nghiệm để xác định khả năng sản xuất enzym lysine decarboxylase của vi khuẩn. Nó dựa trên chuyển hóa lysine thành cadaverine và thay đổi màu sắc hoặc pH của môi trường thử nghiệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *