Các môi trường vi sinh thông dụng sử dụng trong nuôi cấy nấm men, nấm mốc

Môi trường Mô tả
CPLG Agar CPLG Agar dùng để phát hiện và định lượng Yeast Molds trong mẫu thực phẩm.
Dichloran Rose Bengal CPL Agar Dichloran Rose Bengal CPL agar được khuyến nghị để định lượng yeast molds trong sản phẩm có hoạt tính nước lớn hơn 0.95.
Dichloran-glycerol (DG-18) Agar Dichloran-glycerol (DG-18) agar được khuyến nghị để định lượng yeast molds trong sản phẩm có hoạt tính nước nhỏ hơn 0.95. Môi trường giúp định lượng và phân lập nấm mốc xerophilic có thể tìm thấy trong các sản phẩm khử nước, sản phẩm khô như đường, muối, trái cây sấy khô, ngũ cốc, bánh ngọt, bánh quy, bột, thịt.
Malt Extract Agar Malt Extract agar sử dụng để đếm số lượng men mốc. Nó có thể được sử dụng để phân lập và giữ chủng.
Orange Serum Agar Orange Serum Agar được sử dụng để tăng trưởng, cô lập và đếm các loại nấm men, mốc và vi khuẩn chịu axit (Bacillus, lactobacilli, Leuconostoc, Streptococcus, Clostridium), gây tổn hại cho nước trái cây và nước cam cô đặc. Nó cũng được sử dụng để kiểm soát vệ sinh của thiết bị công nghiệp được sử dụng để chuẩn bị đồ uống từ trái cây.
Oxytetracycline Glucose Agar (OGA) Oxytetracycline Glucose Agar được sử dụng để xác định và đếm số lượng men mốc trong thực phẩm.
Potato Dextrose Agar (PDA) Potato Dextrose Agar (PDA) được khuyến nghị sử dụng cho các sản phẩm mỹ phẩm. Có thể được dùng như là môi trường chọn lọc sau khi bổ sung CPL. Môi trường này thích hợp cho sự phát triển của nấm mốc.
Rose Bengal CPL Agar Rose Bengal CPL Agar được khuyến nghị sử dụng để phân lập và đếm số lượng men mốc trong thực phẩm, môi trường và cá mẫu có nguồn gốc động vật.
Sabouraud CPL Agar Sabouraud CPL Agar được sử dụng để phân lập men mốc, đặc biệt khi mẫu có độ nhiễm nghi nhiễm cao.
Sabouraud Dextrose Agar Sabouraud Dextrose Agar là môi trường nuôi cấy truyền thống, phân lập và định danh men mốc trong sản phẩm dược phẩm và mỹ phẩm. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định Candida albicans.
Sabouraud Dextrose Broth Sabouraud Dextrose Broth được khuyến nghị sử dụng để xác định Candida albicans trong sản phẩm không vô trùng.
Wort Agar Wort Agar sử dụng cho sinh trưởng, phân lập và định lượng men mốc. Nó đặc biệt thích hợp để đếm số lượng nấm mốc sống trong môi trường có nồng độ đường cao như trong bơ, đường, siro, nước chanh hoặc trong nước ngọt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *